Thông tin kinh doanh

Bộ công cụ phân tích và kế toán tự động hàng tháng và hàng ngày tinh vi của ONErpm cung cấp cho các nghệ sĩ và nhãn hiệu thu âm dữ liệu chiến lược mà họ cần để thực sự hiểu doanh nghiệp của mình.

Công cụ & Giải pháp

Phân tích hàng tháng

Được trích xuất từ dữ liệu bán hàng và phát trực tuyến, phân tích của ONErpm cung cấp nhiều ống kính để bạn có thể xem hiệu suất của danh mục của mình.

SO SÁNH DỮ LIỆU

So sánh doanh thu theo loại giao dịch, album, nghệ sĩ, quốc gia hoặc cửa hàng. Chọn phạm vi ngày tùy chỉnh và so sánh với cùng kỳ năm trước hoặc kỳ trước.

Theo dõi danh mục của bạn để xem lại các bản phát hành mới và hiệu suất của nghệ sĩ trong thời gian thực. Sắp xếp dữ liệu theo bài hát, nghệ sĩ, quốc gia hoặc cửa hàng. Chọn trực tiếp các hành động tiếp thị phù hợp cho từng sản phẩm.

Báo cáo

tùy chỉnh

Chuyển đổi giữa số dư tài khoản và lịch sử thanh toán. Tạo báo cáo tùy chỉnh cho từng nghệ sĩ, lãnh thổ, cửa hàng và hơn thế nữa để hỗ trợ xử lý nhanh chóng tính toán tiền bản quyền.

Chia sẻ tiền bản quyền

Chia sẻ doanh thu với tất cả các cổ đông liên quan trên cơ sở bài hát, album, video hoặc toàn bộ danh mục. Các khoản thanh toán được thực hiện tự động cho các cổ đông, tiết kiệm cho bạn vô số giờ xử lý thanh toán.