ONE PUBLISHING. TĂNG CƯỜNG QUYỀN CỦA BẠN.

ONE Publishing đã trực tiếp hợp tác với các PRO và CMO trên toàn thế giới để yêu cầu quyền lợi của bạn và thu tiền bản quyền tương ứng.

Công nghệ độc quyền của chúng tôi đơn

giản hóa việc đăng ký và quản lý các tác phẩm, và cho phép nhiều cấu hình quản lý quyền cho mỗi tác phẩm.

Chọn dịch vụ, lãnh thổ và loại quyền bạn muốn thu thập; theo dõi hiệu suất với phân tích mạnh mẽ.

CHÚNG TÔI CUNG CẤP GÌ

  • Xác nhận tự động các tệp Thừa nhận.
    (Giải quyết xung đột do con người xử lý)
  • Ghép tự động các tác phẩm không xác định trước đó để bạn thu thập tiền bản quyền “hộp đen” hồi tố.
  • Đăng ký danh mục của bạn với PROs (Tổ chức Quyền Biểu diễn) và CMOs (Tổ chức Quản lý Tập thể) trên toàn thế giới.
  • Thu thập Tiền bản quyền Biểu diễn Công cộng và Cơ học
  • Thu thập tiền bản quyền Xuất bản YouTube
  • Thu thập tiền bản quyền từ việc sử dụng lời bài hát của bạn

Giữ 100% quyền sở hữu xuất bản của bạn

Nhận 85% tiền bản quyền của bạn

Rút tiền bằng nhiều phương thức thanh toán

Chọn các gói dịch vụ khác nhau phù hợp với nhu cầu thu thập của bạn

Điều khoản cấp phép linh hoạt và hợp lý

Công nghệ tiên tiến

Bảng điều khiển phân tích và báo cáo để theo dõi hiệu suất

Cơ hội SYNCH với mạng lưới giám sát âm nhạc toàn cầu

Các đối tác xuất bản của chúng tôi