Phân phối kỹ thuật số

Giải pháp phân phối âm nhạc và video toàn cầu cho nghệ sĩ, hãng thu âm, nhà xuất bản và người sáng tạo video.

Một nền tảng tự phục vụ mạnh mẽ cung cấp một bộ đầy đủ các công cụ và giải pháp tiếp thị tự động, quảng bá, kế toán và trí tuệ kinh doanh, cho phép các chuyên gia sáng tạo kiểm soát hoàn toàn quy trình phân phối.

Công cụ & Giải pháp |
Tự phục vụ

Giao hàng kỹ thuật số

Điểm nổi bật của Giao hàng Kỹ thuật số

 • Mã UPC và ISRC miễn phí
 • Phân phối video đến Apple, Spotify, Tidal và các nền tảng khác
 • Mã hóa video đám mây ProRes
 • Mã hóa âm thanh đa định dạng
 • Bao gồm lời bài hát
 • Kiểm tra thủ công mọi album tải lên
 • Dấu vân tay âm thanh
 • Trình tạo nhạc chuông 30 giây
 • Phân phối âm thanh chính thức Tik Tok
 • Định giá tùy chỉnh cho lượt tải xuống
 • Hệ thống hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến
 • Giao hàng đến hơn 45 DSP
 • Ẩn bản xem trước trong thời gian đặt hàng trước
 • Loại trừ lãnh thổ
 • Khớp hồ sơ nghệ sĩ với Spotify, Apple và Deezer để tránh phân phối đến hồ sơ sai

QUẢNG BÁ & TIẾP THỊ

Điểm nổi bật của Tiếp thị

 • Trình tạo Lưu trước với phân tích
 • Trình tạo Liên kết thông minh với phân tích
 • Trình quản lý nhiệm vụ Phát hành*
 • Trình quản lý Chiến dịch Quảng cáo
 • Tích hợp S4A và iTunes Connect
 • Trình quản lý dự án hỗ trợ máy móc
 • Trình quản lý dự án tập trung vào thể loại*
 • Thu thập email của người hâm mộ đã xác minh thông qua lưu trước
 • Biểu mẫu DSP Pitch*

KẾ TOÁN

Điểm nổi bật của Kế toán

 • Chia sẻ tiền bản quyền và chia nhỏ nhiều lần giữa các chủ sở hữu nội dung
 • Phân tích Hàng tháng có thể cấu hình
 • Báo cáo tùy chỉnh theo loại sản phẩm, nghệ sĩ, cửa hàng, v.v.
 • Cấu hình kế toán tùy chỉnh
 • Hóa đơn có thể tải xuống
 • Sổ cái số dư tài khoản

PHÂN TÍCH TOÀN BỘ BỘ CÔNG CỤ

Điểm nổi bật của Phân tích

 • Chia sẻ tiền bản quyền và chia nhỏ nhiều lần giữa các chủ sở hữu nội dung
 • Phân tích Hàng tháng có thể cấu hình
 • Báo cáo tùy chỉnh theo loại sản phẩm, nghệ sĩ, cửa hàng, v.v.
 • Cấu hình kế toán tùy chỉnh
 • Hóa đơn có thể tải xuống
 • Sổ cái số dư tài khoản

Tiếp thị Trực tiếp đến Người hâm mộ

Tính năng Trực tiếp đến Người hâm mộ

 • Chiến dịch Người ảnh hưởng
 • Chiến dịch quảng cáo TikTok
 • Kích hoạt mạng xã hội
 • Bản tin email
 • Chiến dịch lưu trước
 • Cuộc thi

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Tính năng Hỗ trợ

 • Chiến dịch Người ảnh hưởng
 • Chiến dịch quảng cáo TikTok
 • Kích hoạt mạng xã hội
 • Bản tin email
 • Chiến dịch lưu trước
 • Cuộc thi