Cách nó hoạt động

ONErpm cung cấp 3 cấp độ dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của các nhà sáng tạo ở bất kỳ giai đoạn nào trong sự nghiệp của họ.

MỚI NỔI

Một nền tảng tự phục vụ mở cho tất cả các nhà sáng tạo cung cấp một bộ giải pháp tự động toàn diện bao gồm giao hàng, kế toán, thông tin kinh doanh và quảng cáo.

Những gì được bao gồm

 • Tải lên âm thanh và video không giới hạn
 • Không có phí đăng ký, hàng năm hoặc tải lên
 • Mã vạch miễn phí và mã ISRC
 • Một bộ công cụ và giải pháp tự động toàn diện bao gồm tiếp thị, quảng cáo, kế toán và phân tích, cho phép các nhà sáng tạo kiểm soát hoàn toàn quy trình phân phối
 • Truy cập vào Amplifier, một trình quản lý chiến dịch tiếp thị tự phục vụ
 • Hỗ trợ tiếp thị hạn chế từ đội ngũ chuyên gia quảng cáo của chúng tôi, bao gồm pitching DSP, quảng cáo, quản lý kênh YouTube và tư vấn với các chuyên gia tiếp thị của chúng tôi
Bobby Shmurda

CẤT CÁNH

&

CẤP ĐỘ TIẾP THEO

ONErpm cung cấp các giải pháp phát triển tiếp thị và sự nghiệp tùy chỉnh cho các nghệ sĩ đủ điều kiện

Các điều khoản thương mại được đàm phán và phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm phạm vi dịch vụ được cung cấp và mức độ đầu tư của ONErpm. Không có tiêu chí đủ điều kiện xác định trước.

Nói chung, ONErpm tìm kiếm những nghệ sĩ mà chúng tôi tin tưởng, những người đã thể hiện được sự tiến bộ về mặt nghệ thuật và thương mại.

CẤT CÁNH

ONerpm tạo và thực hiện các kế hoạch tiếp thị cho các nghệ sĩ cần thêm nguồn lực.

Chance Peña

Những gì chúng tôi cung cấp

 • Tiếp thị nền tảng DSP
 • Quản lý và thực hiện dự án chuyên dụng
 • Tài chính
 • Truy cập vào các cơ sở của ONErpm Studios
 • Hỗ trợ quảng cáo trên DSP, mạng xã hội, Google và YouTube
 • Quản lý kênh YouTube và nhập vào mạng đa kênh (MCN) của ONErpm
 • Sáng kiến tiếp thị D2F

CẤP ĐỘ TIẾP THEO

Lập kế hoạch và thực hiện phát triển sự nghiệp tùy chỉnh đầy đủ dịch vụ.

ONErpm sẽ tăng cường cam kết với các nghệ sĩ bằng cách cung cấp thêm thời gian, tài nguyên chuyên gia và tài chính, và sẽ tham gia vào các mối quan hệ đối tác dài hạn và thường mở rộng phạm vi công việc của chúng tôi trên nhiều vùng lãnh thổ và/hoặc quốc gia.

Irepelusa

Những gì được bao gồm

Hỗ trợ bao gồm mọi thứ từ CẤT CÁNH

CỘNG THÊM

 • Chiến dịch radio mặt đất
 • Chiến dịch PR đầy đủ
 • Hỗ trợ sản xuất và phát triển A&R
 • Hợp tác và tính năng
 • Ngân sách tiếp thị lớn hơn