KULLANIM KOŞULLARI

Son Güncelleme 22 Kasım 2020

Lütfen bu web sitesini kullanmadan önce aşağıdaki kullanım şartları sözleşmesini (“Sözleşme”) dikkatlice okuyun. Bu web sitesine ve/veya ONErpm tarafından web sitesi aracılığıyla sunulan hizmetlere erişerek, zaman zaman değiştirildiği şekliyle bu Sözleşmenin tüm hüküm ve koşullarına tabi olmayı kabul edersiniz. Bu hüküm ve koşulları kabul etmiyorsanız, lütfen bu siteyi kullanmayın.

www.onerpm.com adresinde bulunan ONErpm web sitesine (“Site”) hoş geldiniz. Aşağıdaki Sözleşme, Siteyi ve ONErpm tarafından Site aracılığıyla sunulan hizmetleri (topluca “Hizmetler”) kullanımınızı yöneten hüküm ve koşulları içerir.

 1. İşbu Sözleşmenin Değiştirilmesi Verge Records International, Inc., lisans sahipleri, bağlı kuruluşları ve devralanları (topluca “ONErpm”) ile birlikte, bu Sözleşmeyi tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda ve revize edilmiş Sözleşmeyi Sitede yayınlamak dışında size önceden bildirimde bulunmaksızın revize etme hakkını saklı tutar. Bu Sözleşmedeki tüm revizyonlar yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer. Bu Sözleşmeyi kabul etmeye devam ettiğinizden emin olmak için bu sayfayı periyodik olarak ziyaret etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Bu Sözleşmenin revize edilmiş bir versiyonu Sitede yayınlandıktan sonra Siteyi ve/veya Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, söz konusu revizyonu ve revize edilmiş Sözleşmeyi bağlayıcı olarak kabul ettiğiniz anlamına gelir
 2. Site ve Hizmetlerin Kullanımı Uygunluk.
ONErpm, Siteyi ve Hizmetleri yalnızca yürürlükteki yasalar uyarınca yasal olarak sözleşme yapabilen ve oluşturabilen taraflara kasten sağlayacaktır. Eğer 18 yaşın altındaysanız, ancak en az 13 yaşındaysanız, Siteyi ve/veya Hizmetleri yalnızca bu Sözleşmeye bağlı kalmayı kabul eden bir ebeveynin veya yasal vasinin gözetimi altında kullanabilirsiniz. Site ve Hizmetler 13 yaşın altındaki çocuklar için tasarlanmamıştır. Sözleşmeye ve Geçerli Yasalara Uygunluk. Siteyi ve Hizmetleri kullanırken bu Sözleşmenin tüm hüküm ve koşullarına, aşağıda atıfta bulunulan geçerli sözleşmelere ve politikalara ve yürürlükteki tüm yasalara, düzenlemelere ve kurallara uymalısınız.1. Site ve Hizmetleri Kullanma Lisansı. ONErpm, bu Sözleşmeye uymanıza bağlı olarak, Siteye ve Hizmetlere amaçlanan amaçlar doğrultusunda erişmeniz ve bunları kullanmanız için size sınırlı, geri alınabilir bir lisans verir. Bu lisans, ONErpm tarafından yasaklanan amaçlar için Sitede yer alan bilgileri toplama veya kullanma, Siteye ve içeriğine veya Site aracılığıyla sunulan herhangi bir üçüncü taraf içeriğine dayalı türev çalışmalar oluşturma veya Siteyi indirme veya kopyalama (sayfa önbelleğe alma dışında) hakkını içermez. Siteyi bu lisansın kapsamını aşan veya bu Sözleşmeyi ihlal eden bir şekilde kullanırsanız, ONErpm size verilen lisansı iptal edebilir. ONErpm ve lisans verenleri, işbu Sözleşmede açıkça belirtilenler dışında, Site ve Hizmetlere ilişkin tüm fikri mülkiyet ve diğer hak, unvan ve menfaatlere yalnızca ve münhasıran sahiptir. Bu Sözleşmede aksi açıkça belirtilmedikçe, burada herhangi bir hak, unvan veya menfaat elde etmeyeceksiniz. ONErpm, Siteyi ve/veya Hizmetleri size önceden bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın herhangi bir zamanda değiştirebilir ve bundan dolayı hiçbir yükümlülük altına girmez. ONErpm, Youtube dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere Site aracılığıyla erişilebilen belirli hizmetleri sağlamak için üçüncü tarafları kullanabilir. ONErpm bu üçüncü tarafları veya hizmetlerini kontrol etmez ve ONErpm’in bu tür hizmetleri kullanımınızdan dolayı size karşı hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. Bu üçüncü tarafların kendi kullanım şartları ve diğer politikaları olabilir, örneğin Youtube’un Hizmet Şartlarına https://www.youtube.com/static?template=terms adresinden bakılabilir. Bu hizmetleri kullanırken bu tür şart ve politikaların yanı sıra bu Sözleşmeye de uymanız gerekir. Bu tür şartlar veya politikalar bu Sözleşme veya ONErpm’in başka bir sözleşmesi veya politikası ile çelişirse, geçerli olduğu şekilde bu Sözleşmeye veya ONErpm sözleşmesine veya politikasına uymanız gerekir.Yasak Kullanımlar. ONErpm tarafından açıkça izin verilen durumlar dışında, şunları yapamazsınız: (i) herhangi bir yazılım veya donanımı bozmak veya zarar vermek için tasarlanmış virüsler veya başka programlar veya teknolojiler kullanarak Hizmetlere ve / veya Siteye müdahale etmek; (ii) Hizmetleri ve / veya Siteyi sağlamak için kullanılan herhangi bir teknolojiyi değiştirmek, bunlardan türev çalışmalar oluşturmak, tersine mühendislik yapmak, kaynak koda dönüştürmek veya parçalarına ayırmak; (iii) bir internet “arama motoru”, hit sayaçları veya benzer teknolojinin çalışması veya kullanımı dışında, Sitedeki etkinliği izlemek veya Siteden sayfaları kopyalamak için bir robot, örümcek veya başka bir cihaz veya işlem kullanmak; (iv) Hizmetleri ve/veya Siteyi kullanarak üçüncü taraflardan e-posta adresleri veya diğer bilgileri toplamak; (v) başka bir kişiyi veya kuruluşu taklit etmek; (vi) ONErpm’in adını veya ticari markalarını içeren herhangi bir meta etiketi, arama terimi, anahtar terim veya benzerini kullanmak; (vii) başka bir kullanıcının Hizmetleri ve/veya Siteyi kullanma veya bunlardan yararlanma becerisine müdahale eden herhangi bir faaliyette bulunmak; veya (viii) herhangi bir üçüncü tarafın bu Sözleşme ile yasaklanan herhangi bir faaliyette bulunmasına yardımcı olmak veya teşvik etmek.Gizlilik Politikası. Bu Sözleşmeye girerek, ONErpm’in kişisel bilgilerinizi ONErpm Gizlilik Politikasına uygun olarak toplamasını, kullanmasını ve ifşa etmesini kabul etmiş olursunuz.
 3. Mülkiyet Hakları Site ve Sitedeki içerik, işaretler, logolar ve diğer materyaller (“Site İçeriği”) telif hakkı, ticari marka ve Amerika Birleşik Devletleri ve yabancı ülkelerin diğer yasaları ile korunmaktadır. İlgili tüm fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere Site ve Site İçeriğinin ONErpm ve lisans verenlerinin münhasır mülkü olduğunu kabul ve beyan edersiniz. Siteye veya Site İçeriğine dahil edilen veya bunlara eşlik eden hiçbir telif hakkı, ticari marka, hizmet markası veya diğer mülkiyet hakları bildirimlerini kaldırmayacak, değiştirmeyecek veya gizlemeyeceksiniz.ONErpm’in burada kullanılan tüm ticari markaları, hizmet markaları, logoları, ticari adları ve herhangi bir tescilli tanımı ONErpm’in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Diğer ticari markalar, hizmet markaları, logolar, ticari adlar ve diğer tescilli tanımlamalar, ilgili tarafların ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
 4. Beyanlar ve Garantiler Şunları garanti ve beyan edersiniz: (i) taraflar arasında geçerli, yasal ve bağlayıcı bir anlaşma olan bu Sözleşmeyi akdetmek ve ifa etmek için tam güç ve yetkiye sahip olduğunuzu; (ii) Siteyi ve/veya Hizmetleri kullanımınızın herhangi bir üçüncü tarafın telif hakkı, ticari marka, patent, ticari sır, gizlilik hakkı, tanıtım hakkı, sözleşme veya diğer yasal haklarını ihlal etmeyeceğini ve yürürlükteki tüm yasa, kural ve düzenlemelere uyacağınızı; (iii) Site ve/veya Hizmetlerle bağlantılı olarak ONErpm’e sağladığınız herhangi bir içerik veya materyalle ilgili olarak beklemede olan veya bildiğiniz kadarıyla tehdit edilen herhangi bir iddia, talep veya herhangi bir dava yoktur; (iv) ONErpm’in Hizmetleri ve/veya Siteyi kullanımınızla bağlantılı olarak herhangi bir üçüncü tarafa herhangi bir ödeme yapması gerekmeyecektir; ve (v) Site aracılığıyla ve/veya Hizmetlerle bağlantılı olarak ONErpm’e sağladığınız içerik ve materyaller virüs veya herhangi bir yazılımı veya donanımı bozmak veya zarar vermek için tasarlanmış başka programlar veya teknolojiler içermez ve içermeyecektir.
 5. Tazminat ONErpm ve çalışanlarını, temsilcilerini, acentelerini, bağlı kuruluşlarını, direktörlerini, memurlarını, yöneticilerini ve hissedarlarını (“Taraflar”), bu Sözleşmeyi ihlal etmeniz veya ihlal ettiğiniz iddiasıyla bağlantılı olarak Taraflardan herhangi birine karşı açılan herhangi bir üçüncü taraf iddiası, talebi veya davasıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir hasar, kayıp veya masraftan (avukat ücretleri ve masrafları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) tazmin etmeyi ve zarar görmemesini sağlamayı kabul edersiniz. Bu bölüm kapsamında ONErpm’i tazmin etmeniz gerekiyorsa, ONErpm, masrafları yalnızca size ait olmak üzere herhangi bir iddianın savunmasını, çözümünü ve çözümünü kontrol etme hakkına sahip olacaktır. ONErpm’in açık yazılı izni olmadan herhangi bir iddiayı çözemez veya başka bir şekilde çözemezsiniz.
 6. Feragatname ve Sınırlamalar Garantilerin Reddi. ONERPM, SİTE VE HİZMETLERİ “OLDUĞU GİBİ” VE “MEVCUT OLDUĞU GİBİ” ESASINA GÖRE SAĞLAR. ONERPM, SİTENİN, HİZMETLERİN VEYA KULLANIMININ: (I) KESİNTİSİZ OLACAĞINI, (II) YANLIŞLIK VEYA HATA İÇERMEYECEĞİNİ, (III) İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞINI VEYA (IV) KONFİGÜRASYONDA VEYA KULLANDIĞINIZ DONANIM VEYA YAZILIMLA ÇALIŞACAĞINI BEYAN VEYA GARANTİ ETMEZ. ONERPM, BU SÖZLEŞMEDE AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDA HİÇBİR GARANTİ VERMEZ VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, TİCARİ ELVERİŞLİLİK VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN HER TÜRLÜ ZIMNİ GARANTİYİ REDDEDER. ONERPM, SİZE VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSA KARŞI, ONERPM HİZMETİNİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN, BUNLARLA İLGİLİ VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN, HERHANGİ BİR DAVA SEBEBİNE DAYANAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, DOLAYLI, CEZAİ VEYA ÖZEL ZARARLARDAN (KAR KAYBI, VERİ KAYBI VEYA İYİ NİYET KAYBI İLE İLGİLİ ZARARLAR DAHİL), BU TÜR ZARARLARIN OLABİLECEĞİ BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU OLMAYACAKTIR.Sorumluluğun Sınırlandırılması. HİÇBİR DURUMDA ONERPM’İN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (I) SÖZ KONUSU YÜKÜMLÜLÜĞE YOL AÇAN OLAYDAN HEMEN ÖNCEKİ ALTI AY İÇİNDE ONERPM TARAFINDAN SİZE ÖDENEN VEYA ÖDENECEK TUTARDAN VEYA (II) 100 $ ‘DAN BÜYÜK OLANI AŞMAYACAKTIR.
 7. Fesih ONErpm, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu Sözleşmeyi ihlal ettiğinize inanırsa, Siteyi ve/veya Hizmetleri kullanımınızı askıya alabilir veya feshedebilir. Bu Sözleşmenin 4, 5, 6, 8 ve 9. Bölümleri fesihten sonra da geçerli olacaktır.
 8. Bildirimler İşbu Sözleşme kapsamında verilmesi gereken veya verilmesine izin verilen tüm bildirimler yazılı olacak ve aşağıdaki yöntemlerden herhangi biri ile diğer tarafa iletilecektir: (i) ABD postası, (ii) gece kuryesi veya (iii) elektronik posta. ONErpm’e bildirimde bulunursanız, aşağıdaki adresleri kullanmanız gerekir: Verge Records International, Inc., 2005 Russell Street, Nashville, TN 37206 veya support@ONErpm.com. ONErpm size bildirimde bulunursa, ONErpm sizin tarafınızdan ONErpm’e sağlanan iletişim bilgilerini kullanacaktır. Tüm bildirimler aşağıdaki şekilde alınmış sayılacaktır: (i) ABD postası ile teslim edilirse, gönderildikten yedi (7) iş günü sonra, (ii) gece kuryesi ile gönderilirse, makbuzun söz konusu kurye hizmeti tarafından onaylandığı tarihte veya (iii) elektronik posta ile gönderilirse, “sistem hatası” veya başka bir teslim edilmeme bildirimi oluşturulmamışsa, mesajın gönderilmesinden 24 saat sonra. Yürürlükteki yasalar belirli bir iletişimin “yazılı” olmasını gerektiriyorsa, e-posta iletişiminin bu gereksinimi karşılayacağını kabul edersiniz.
 9. Anlaşmazlıkların Çözümü Siz ve ONErpm, bu Sözleşmeden veya bu Sözleşmenin ihlali, feshi, uygulanması, yorumlanması veya geçerliliğinden veya Sitenin ve / veya Hizmetlerin kullanımından (topluca “Anlaşmazlıklar”) kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir anlaşmazlık, iddia veya ihtilafın, Amerikan Tahkim Derneği (“AAA”) tarafından Ticari Tahkim Kuralları ve Tüketici ile İlgili Anlaşmazlıklar için Ek Prosedürler (“Kurallar”) uyarınca yönetilen bağlayıcı tahkim yoluyla çözüleceğini kabul edersiniz, ONErpm’in telif haklarının, ticari markalarının, ticari sırlarının, patentlerinin veya diğer fikri mülkiyet haklarının fiili veya tehdit altındaki ihlalini, kötüye kullanımını veya ihlalini önlemek için yetkili bir mahkemede ihtiyati tedbir veya diğer adil yardım talep etme hakkını saklı tutması dışında, bu Sözleşme ile değiştirildiği şekliyle. Siz ve ONErpm’in her birinin jüri tarafından yargılanma veya sözde herhangi bir toplu dava veya temsili işlemde davacı veya sınıf üyesi olarak katılma hakkından feragat ettiğinizi kabul ve beyan edersiniz. Ayrıca, hem siz hem de ONErpm aksi yönde yazılı olarak mutabık kalmadıkça, hakem birden fazla kişinin taleplerini birleştiremez ve herhangi bir sınıf veya temsilci işlemine başkanlık edemez. Bu özel paragrafın uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu “Uyuşmazlık Çözümü” bölümünün tamamı geçersiz sayılacaktır Tahkim İngilizce dilinde yürütülecektir. Burada değiştirildiği şekliyle Kurallar uyarınca tek bir bağımsız ve tarafsız hakem atanacaktır. Siz ve ONErpm, uyuşmazlık çözüm sürecini kolaylaştırmayı ve taraflar üzerindeki maliyetleri ve yükleri azaltmayı amaçlayan aşağıdaki kurallara uymayı kabul edersiniz: (i) tahkim telefonla, çevrimiçi olarak yürütülecek ve / veya yalnızca yazılı sunumlara dayanacaktır, tahkimi başlatan tarafın seçeceği özel yöntem; (ii) tahkim, taraflarca karşılıklı olarak yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, tarafların veya tanıkların şahsen görünmesini gerektirmez; ve (iii) hakem tarafından verilen karara ilişkin herhangi bir hüküm, herhangi bir yetkili yargı mahkemesine verilebilir.
 10. Telif Hakkı İhlali İddiaları ONErpm başkalarının fikri mülkiyetine saygı duyar ve telif haklarının ve diğer tüm fikri mülkiyetin korunmasını çok ciddiye alır ve kullanıcılarından da aynısını yapmalarını ister. Site veya Hizmetler üzerinde veya aracılığıyla ihlal edici faaliyetlere müsamaha gösterilmeyecektir. ONErpm, aşağıdaki gerekliliklere uygun olarak bildirim aldıktan sonra, ONErpm’in iyi niyetle üçüncü bir tarafın haklarını ihlal ettiğine inandığı materyalleri derhal Siteden kaldıracak veya devre dışı bırakacaktır. ONErpm materyallere erişimi devre dışı bıraksa da bırakmasa da veya materyalleri kaldırsa da kaldırmasa da, ONErpm şikayetçinin iletişim bilgileri de dahil olmak üzere yazılı bildirimi içeriği yayınlayan kullanıcıya iletmeye çalışabilir ve/veya ONErpm’in iddia edilen fikri mülkiyet hakları ihlali veya diğer ihlallerle ilgili bildirim aldığını kullanıcıya bildirmek için diğer makul adımları atabilir. ONErpm ayrıca, kendi takdirine bağlı olarak, tekrar eden telif hakkı ihlalcilerinin veya yanlış veya yasa dışı içerik yayınlayanların hesaplarını feshedebilir Gönderdiğiniz herhangi bir bildirim veya karşı bildirim doğru olmalı ve yalancı şahitlik cezası altında sunulmalıdır. Yanlış bir bildirim veya karşı bildirim kişisel sorumluluğa yol açabilir. Bir bildirim veya karşı bildirim göndermeden önce hukuk danışmanından tavsiye almak isteyebilirsiniz.İhlal İddiasını Bildirme ProsedürüTelif hakkınızın veya diğer fikri mülkiyet haklarınızın ihlal edildiğine iyi niyetle inanıyorsanız, lütfen bize aşağıdakileri içeren yazılı bir bildirim gönderin:
  • Adınız, telefon numaranız, adresiniz ve e-posta adresiniz;
  • İhlal edildiğini iddia ettiğiniz telif hakkıyla korunan çalışmanın bir açıklaması;
  • Sitede telif hakkıyla korunan çalışmayı ihlal ettiğine inandığınız materyalin tanımı ve bu materyalin Sitede nerede bulunabileceği;
  • İhtilaflı kullanımın telif hakkı sahibi, temsilcisi veya kanun tarafından yetkilendirilmediğine dair iyi niyetli bir inancınız olduğuna dair beyanınız;
  • Bildiriminizdeki bilgilerin doğru olduğuna ve telif hakkı sahibi olduğunuza veya telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair tarafınızdan yalan beyanda bulunma cezası altında yapılan bir beyan; ve
  • Elektronik veya fiziksel imzanız. Lütfen bildiriminizi aşağıdaki şekilde ONErpm’e gönderin: E-posta: copyright@ONErpm.com ABD postası ile: Verge Records International, Inc. Attn: Copyright Infringement Claims 2005 Russell Street Nashville, TN 37206İddia edilen ihlale ilişkin geçerli bir bildirim sağlama yükümlülüklerinizi teyit etmek için kendi avukatınıza danışmalı ve/veya 17 U.S.C. § 512’ye bakmalısınız.Kaldırılan İçeriği Geri Yüklemek için Karşı BildirimTelif hakkı veya başka bir ihlal bildiriminin size karşı uygunsuz bir şekilde sunulduğunu düşünüyorsanız, ONErpm’e aşağıdakileri içeren yazılı bir bildirim sağlayarak DMCA’nın 512(g)(2) ve (3) Bölümleri uyarınca bir Karşı Bildirim gönderebilirsiniz:
  • Adınız, telefon numaranız, adresiniz ve e-posta adresiniz;
  • Siteden kaldırılan veya erişimi devre dışı bırakılan materyalin kimliği;
  • Yalan yere yemin cezası altında, materyalin kaldırılmasının veya devre dışı bırakılmasının bir hata olduğuna veya materyalin yanlış tanımlandığına dair iyi niyetli bir inancınız olduğuna dair bir beyan;
  • Federal Bölge mahkemesinin yargı yetkisini kabul ettiğinize dair bir beyan (i) adresiniz Amerika Birleşik Devletleri’nde ise adresinizin bulunduğu yargı bölgesinde veya (ii) adresiniz Amerika Birleşik Devletleri dışında ise, ONErpm’in bulunabileceği herhangi bir yargı bölgesinde ve bildirimi gönderen Şikayetçiden veya yetkili temsilcisinden işlemin tebliğini kabul edeceğinize dair bir beyan; ve
  • Lütfen bildiriminizi ONErpm’e aşağıdaki şekilde gönderin: E-posta: copyright@ONErpm.com ABD postası ile: Verge Records International, Inc. Attn: Copyright Infringement Claims 2005 Russell Street Nashville, TN 37206 Karşı Bildirim gönderen bir taraf, bir avukata danışmalı ve/veya 17 U.S.C.’ye bakmalıdır. Telif Hakkı Yasası kapsamında geçerli bir karşı bildirim sunma yükümlülüğünü teyit etmek için bir avukata danışmalı ve/veya 17 U.S.C. § 512’ye bakmalıdır.1. Yanlış İhlal İddiası Bildirimleri veya Karşı Bildirimler ONErpm, yasayı ihlal ederek ihlal iddiası bildirimi veya karşı bildirim gönderen herhangi bir taraftan tazminat talep etme hakkını saklı tutar.
 11. Çeşitli İşbu Sözleşme, tarafların her biri ve halefleri ve izin verilen devralanları için bağlayıcı olacak ve kanunlar ihtilafı ilkelerine atıfta bulunulmaksızın New York Eyaleti kanunlarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. Yalnızca Anlaşmazlıkların Çözümü maddesinin hükümsüz ve geçersiz olduğu kabul edilirse, bu Sözleşme kapsamında siz ve ONErpm arasında ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar New York County, New York’ta bulunan eyalet ve federal mahkemelerin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır ve siz ve ONErpm işbu belge ile bu mahkemelerin kişisel yargı yetkisini ve yerini kabul edersiniz. Bu Sözleşme, ONErpm’in önceden yazılı izni olmadan sizin tarafınızdan devredilemez veya aktarılamaz. ONErpm, bu Sözleşme kapsamında kendisine verilen hakları serbestçe devredebilir veya devredebilir. Bu Sözleşme (bu Sözleşmede açıklanan ve işbu referansla buraya dahil edilen tüm politikalar ve diğer sözleşmeler dahil), tarafların konusuyla ilgili tüm anlayışını içerir ve taraflar arasında konusuyla ilgili önceki ve eşzamanlı tüm anlaşmaların ve anlayışların yerine geçer. Taraflardan birinin işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hak, yetki veya ayrıcalığı kullanmaması veya geciktirmesi, bunlardan feragat edildiği anlamına gelmeyecektir. Bu Sözleşme ile hiçbir temsilcilik, ortaklık, ortak girişim veya işçi-işveren ilişkisi amaçlanmamakta veya yaratılmamaktadır. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersizliği veya uygulanamazlığı, bu Sözleşmenin diğer herhangi bir hükmünün geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecek ve bunların tümü tam olarak yürürlükte kalacaktır. Bu Sözleşmede kullanılan başlıklar yalnızca kolaylık sağlamak içindir ve buradaki hükümlerden herhangi birini sınırlandırdığı veya etkilediği kabul edilmeyecektir.